Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сливница чрез закриване на щатна длъжност „прокурор“

5 юни 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Сливница, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС на 13.06.2019 г. за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд