Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Весела Стефанова Стоилова – Сагрева за „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Благоевград

5 юни 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Николина Георгиева Сачкова – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Благоевград. На основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Прокурорската колегия назначи за заместник-окръжен прокурор Весела Стефанова Стоилова – Сагрева – прокурор в Окръжната прокуратура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд