Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Председател на Окръжен съд – Витоша и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Марица избраха ученици в Деня на отворени врати на ВСС

7 юни 2019 година

Около 200 ученици посетиха Висшия съдебен съвет в Деня на отворени врати днес. Те се срещнаха с Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, и членовете на Съвета Атанаска Дишева, Даниела Машева, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.

Събитието откри представляващият ВСС, който поздрави участниците и гостите, като акцентира на безпрецедентния брой автори в тазгодишното издание на Националния конкурс на ВСС за ученическо есе. Приветствие към домакините, учениците, преподавателите и родителите отправи Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. В изказването си тя цитира размисли от ученическите есета на тема „Открито за съдебната власт“.

Победителите в конкурса бяха обявени от Цветинка Пашкунова председател на конкурсната комисия. Представляващият ВСС връчи наградата – лаптоп, на победителя в конкурса Иван Мусеров – ученик от 12 клас на ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Пловдив. Класираната на второ място Ева Обесникова – ученичка от 12 клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин, получи наградата фотоапарат от Заместник-министърът на образованието. На отличения на трето място Георги Жечев – ученик от 12 клас на СУХНИ „Константин Преславски“ – гр. Варна, наградата (фотоапарат) връчи Деян Пиралков – студент по право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, който през 2015 г. взе първа награда в конкурса за есе, а по-късно се включи в Стажантската програмата на ВСС. По предложение на конкурсната комисия грамота за най-активно участие в конкурса за есе получи Националната финансово-стопанска гимназия - гр. София.

Статутът, правомощията и функциите на ВСС представиха говорителят на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, и говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева.

Интерес предизвикаха видеоконферентните връзки с Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Пловдив, с участие на магистрати, съдебни служители и ученици, обхванати в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Акцент в Деня на отворените врати бяха симулирани заседания на Висшия съдебен съвет за избор на административни ръководители на съд и прокуратура, които се излъчваха в реално време - он-лайн чрез интернет сайта на Съвета. Учениците влязоха в ролята на членове на ВСС, запознаха се с реда за провеждане на заседания, имаха достъп до електронната система за документи и гласуваха. Те обсъдиха кандидатури за избор на председател на Окръжен съд – Витоша, и на апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Марица. Дебатирани бяха професионалните, нравствените и етични качества на кандидатите, предвид медийни публикации за тях. Посочени бяха аргументи в подкрепа и против кандидатурите, и след проведено гласуване бяха избрани административни ръководители.

В събитието участваха представители на НГДЕК „Константин Кирил Философ“, 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, 128 СУ „Алберт Айнщайн“, 135 СУ „Ян Амос Коменски“, Националната финансово-стопанска гимназия, ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, 28 СУ „Алеко Константинов“ и СУ „Добри Войников“. Специални гости бяха 30 ученици и преподаватели от училища в съдебния район на Районен съд – Девин, придружавани от председателя Илияна Ферева-Зелева. За тях бе организирано посещение в Съдебната палата и среща с магистрати от Военен съд – София. Те разгледаха зала № 15 „Тържествена“ и обогатиха знанията си за специализираното правосъдие, спецификата на военното правораздаване и за 140-годишната история  на Софийския военен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд