Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Открита процедура за подбор на съдии в Единния патентен съд (ЕПС) – краен срок за кандидатстване – 29.07.2019 г.

 

Единният патентен съд (ЕПС) ще бъде нов наднационален съд, специализиран в областта на патентните спорове, въз основа на Споразумението за единния патентен съд (СЕПС), подписано от 25 държави членки на Европейския съюз, сред които и Република България. ЕПС ще се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще се състои от централно подразделение със седалище в Париж и секции в Лондон и Мюнхен, както и регионални отдели и местни поделения, разположени в договарящите държави членки. Апелативният съд ще се намира в Люксембург. ЕПС ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушаването и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.

С настоящата процедура за подбор са обявени позиции за съдии с юридическа правоспособност и съдии с техническа квалификация в Първоинстанционния съд и в Апелативния съд към ЕПС. Крайният срок за кандидатстване е 29.07.2019 г.  

            Подробна информация за процедурата за подбор, критериите за допустимост, както и инструкциите, които следва да се спазват при попълване на формуляра за кандидатстване може да бъде намерена на Интернет страницата на Единния патентен съд: https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions.

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд