Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разпредели свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища за заемане в различни конкурсни процедури

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 188, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ определи от общия брой длъжности за заемане в окръжните съдилища не по-малко от 80%  да стане чрез конкурс за повишаване, 10% след конкурс за преместване и до 10% след конкурс за първоначално назначаване.

Разпределението по материя на длъжностите за обявяване на конкурси през 2019 г. в окръжните съдилища, предвижда общо 24 длъжности „съдия“ в гражданска колегия. При посочените процентни  съотношения 2 длъжности ще се заемат след конкурс за преместване, 21 длъжности след конкурс за повишаване и 1 длъжност след конкурс за първоначално назначаване.

Предвидени са 9 длъжности „съдия“ в търговска колегия в окръжните съдилища, като всички се заемат чрез конкурс за повишаване.

В наказателна колегия са определени за заемане 13 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища, от които 11 чрез конкурс за повишаване в длъжност. По 1 длъжност е предвидена за конкурс за преместване и за конкурс за първоначално назначаване.

На основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ са определени в гражданска колегия по 1 длъжност в Софийски градски съд и в Окръжен съд – Перник, които да се заемат след конкурс за преместване. На същото основание е определена и 1 длъжност „съдия“, която да се заеме след конкурс за преместване в Специализирания наказателен съд.

На основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ са определени 21 длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:

 • Софийски градски съд – 8 длъжности,
 • Окръжен съд – София – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Благоевград – 2 длъжности,
 • Окръжен съд – Враца – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Пловдив – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Бургас – 3 длъжности,
 • Окръжен съд – Варна – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Добрич – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Велико Търново – 2 длъжности,
 • Окръжен съд – Кърджали – 1 длъжност.

На посочените основания 9-е длъжности, определени за заемане след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, се разпределят, както следва:

 • Софийски градски съд – 4 длъжности,
 • Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Варна – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Добрич – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Силистра – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Русе – 1 длъжност.

Предвидените 11 длъжности за заемане след конкурс за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, са определени в следните органи на съдебната власт:

 • Специализиран наказателен съд – 1 длъжности,
 • Окръжен съд – София – 2 длъжности,
 • Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Пазарджик – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Хасково – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Бургас – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Разград – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Велико Търново – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Плевен – 1 длъжност,
 • Окръжен съд – Русе – 1 длъжност.

За заемане след конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, е определена на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ 1 длъжност, съответно в Софийски градски съд.

След конкурс за първоначално назначаване на същото основание е определена за заемане 1 длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд