Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на председатели на пет съдилища

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Поради изтичащ мандат са обявени процедури за избор на председател на Апелативен съд – Пловдив, и Районен съд – Тервел. Избор предстои за три свободни длъжностите за административен ръководител в Районен съд – Ардино, Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай.

Заявления могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Решението се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд