Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поиска от ВАС допълване на решение по чл. 176, ал. 1 от АПК

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 7762/23.05.2019 г. по административно дело № 13685/2017 г. Делото е образувано по жалба на Гергана Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд – Перник, срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 5.4 от протокол № 45/07.11.2017  г., с което е оставена без уважение молбата ѝ за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на длъжност „съдия“ в СРС, тъй като същата е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност. Върховният административен съд е отменил цитираното решение на СК. Постановеният по делото съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд