Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение съдебен акт на ВАС срещу решение на Съдийската колегия по жалба на Вера Чочкова – съдия в Софийски градски съд

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийски градски съд. Тя обжалва решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28/04.07.2017 г., т. 14, с което не е взето решение относно молбата ѝ за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. ВАС е отменил решението на СК на ВСС, като съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Колегията възложи на администрацията на ВСС да изготви и внесе искане до Върховния административен съд за допълване по чл. 176, ал. 1 от Административния процесуален кодекс на решение № 8033/20.05.2019 г. по административно дело № 8271/2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд