Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС увеличи размера на минималните възнаграждения за 9 технически и специфични длъжности в съдебната система

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт измени Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата. С промяната е увеличен размера на минималните възнаграждения на служители на технически длъжности и на специфични длъжности, като огняр, пазач, главен готвач, сервитьор, камериер и други.

Предложението е внесено от Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. В приложените мотиви се посочват установените разлики в сега действащия Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ, утвърден с протокол № 7 от 27.02.2019 г., както разлика между средните възнаграждения за същите или сходни длъжности в страната, и определените, съгласно действащия към момента Класификатор, утвърден по протокол № 3 от 29.01.2019 г., които са по-ниски от средните за страната. Предвид тези разлики на обявените конкурси не се явяват кандидати с доказани професионални качества и опит, и конкурсните комисии не класират кандидати за съответната длъжност, или поради неконкурентното на пазара на труда възнаграждение, класираните кандидати заемат длъжността за кратко като прекратяват трудовите правоотношения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд