Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри две длъжности „съдебен помощник“ и в Административен съд – София-област

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри 2 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“ в Административен съд – София-област, и 0,5 щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ в Административен съд - Бургас.

Предвидено е бройките да бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Колегията уважи искането на Административен съд – София-област, предвид значителното нарастване на броя на делата и тяхната фактическа и правна сложност по множество специални закони. Съобразени бяха също голямата натовареност на Административен съд – Бургас и очаквано и прогнозириуемо увеличение на дела с обществена значимост с оглед предстоящите изборни дела и новия туристически сезон.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд