Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова четирима членове на НСМГТД за участие в среща на Мрежата

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова четирима съдии – членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Форумът ще се поведе в гр. Брюксел, Белгия за периода 19 – 22 юни 2019 г.  С решението на Колегията за участие във форума са определени: Валерия Братоева-Дамгова – съдия в Софийски градски съд, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна.

Основната тема на срещата ще бъдат Регламент (ЕО) № 1393/2007  на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела. Организаторите са отправили покана освен към членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, да присъстват и представители на Министерство на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд