Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатура за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Петя Стоилова-Владимирова – съдия в Административен съд – София-град, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-A-3.

Функционалната характеристика на вакантната позиция, посочена в обявлението на ЕК, показва, че избраният кандидат, съвместно със служители на Комисията, ще осъществява и прилага достиженията на правото на ЕС (acquis) в областта на дружественото право и корпоративното управление, и при необходимост ще съдейства при подготовка на изпълнителни/делегирани актове или насоки, и при преговори със Съвета и Европейския парламент.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд