Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад за участие в 74-та редовна среща на лицата на контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за участие в 74-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 15-16 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния. Той е представен от Рената Миншонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца, и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела, и от Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в РБ – търговски дела.

В доклада се предоставя информация за обсъдените теми – регламент 2201/2003 (Регламент Брюксел IIa) на Съвета на ЕС относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителска отговорност. На форума са направени изказвания от представители на ЕК, представена е румънската перспектива и практика, свързана с посочения регламент, и са проведени дискусии по какъв начин в държавите членки се определя приемното семейство от роднини или лица, които не са роднини, за изготвянето на социални доклади от чужбина, работата на Международната социална служба и работата на централните органи във всяка държава след 2005 г., когато регламент 2201/2003 е влязъл в сила. Обсъдени са също процедурите за връщане на отвлечени деца, връзката между регламент 2201/2003 и Хагската конвенция от 1966 г. и взаимодействието между двата инструмента.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд