Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще проучи опита на Прокурорската колегия при оптимизиране на съдебната карта

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложение на Прокурорската колегия за провеждане на общо за двете колегии работно обсъждане на бъдещата дейност по оптимизиране на съдебната карта.

СК поиска на форума да бъде представена информация за изпълнението на текущия проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Членовете на Съдийската колегия посочиха, че в тяхната компетентност и отговорност е да вземат решение за оптимизиране на съдебната карта на съдилищата, както и че реформата на Прокурорската колегия е неприложим за нея. Те обаче намират за полезно да се запознаят с анализа за проведеното окрупняване на районни прокуратури.

Поканата на Прокурорската колегия предвижда дискусията да се проведе преди да бъде прието решение за продължаване на оптимизирането на съдебната карта по отношение на 29 районни прокуратури. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд