Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра резервен член на изпитната комисия по наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението им в НИП

11 юни  2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра резервен член на изпитната комисия по наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието във връзка с получено заявление за отвод от резервен член. Чрез жребий бе определен Петър Митев Петров – наказателен съдия в Окръжен съд – Варна, на мястото на Ралица Велимирова Симеонова-Манолова – съдия в Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд