Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе избор за административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра на 03 юли 2019 г.

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 03.07.2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мездра.

Единствен кандидат е Цветомила Тошкова Пашовска - Николовска – заместник районен прокурор и и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 24/26.09.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд