Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поимения списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право за избор на членове в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури, след което чрез жребий бяха определени имената на редовните и резервните членове на комисията – представители на КАК и преподаватели по наказателно право.

Прокурорската колегия обяви определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 23 от ПР към ЗИД на ЗСВ ( ДВ, бр. 29/08.04.2019 г.) и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1/09/02.2017 г., поименен състав на конкурсната комисия, както следва:  

Редовни членове:

- Петя Маринова Маринова - прокурор във ВКП и представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- проф. д-р Момяна Гунева - хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет;

- Калина Обретенова Серафимова – прокурор във ВКП;

- Наташа Иванова Бърнева – прокурор във ВКП;

- Емилена Георгиева Попова – прокурор във ВКП;

 

Резервни членове:

- Валентин Димитров Кирилов - прокурор във ВКП и представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Радосвета Райчева Раева – прокурор във ВКП;

- доц. д-р Тервел Георгиев - хабилитиран преподавател по наказателно право в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Прокурорите членове на конкурсната комисия са определени чрез жребий на основание чл. 189, ал. 5, т. 8 от ЗСВ от събранието на прокурорите във ВКП.

Прокурорската колегия реши, че представителите на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия определени за членове на конкурсната комисия следва да довършат конкурсната процедура, в случай, че същата не е приключила до изтичане на мандата им – 10.10.2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд