Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Светослав Калчев за заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Светослав Калчев Калчев – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.

В предложението от Таня Недкова – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново е посочено, че Светослав Калчев има над 31 години юридически стаж и значителен професионален опит. Ползва се с авторитет и уважение сред прокурорите от апелативния район и съдебните служители. Притежава управленски опит като заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Член е на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество, а от 2012 г. е хоноруван асистент по Криминалистика в Катедра „Наказателно-правни науки“ към ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд