Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Маруся Илиева Николова–Насър – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 1 от ЗСВ, Маруся Илиева Николова–Насър – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от главния прокурор Сотир Цацаров е посочено, че Маруся Николова-Насър има над 36 години юридически стаж в системата на Прокуратурата. Заемала е последователно длъжностите младши прокурор в Районна прокуратура – Видин от 23.03.1983 г. до 20.03.1985 г.; заместник районен прокурор в периода от 20.03.1985 г. до 28.09.2000 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Видин от 21.02.2005 г. до 09.06.2009 г. и за втори мандат окръжен прокурор, считано от 09.06.2009 г. и към момента.

Отчетено е, че на всички заемани длъжности Маруся Николова-Насър е показала много добра правна подготовка, висока професионална квалификация и организационни способности, ползва се с авторитет и уважение.

Прокурорската колегия на ВСС освободи поради подадена оставка , на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Маруся Николова-Насър от заеманата длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Видин, както и от длъжността „прокурор“, считано от 17.06.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд