Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Районна прокуратура – Сливница и Районна прокуратура – Стара Загора

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Сливница с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно разкри една щатна длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание бе съкратена щатната численост на Районна прокуратура – Раднево с една свободна длъжност „прокурор“ и бе разкрита една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд