Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението от Съдийската колегия за оптимизиране щатната численост на съдилищата

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на  предложение от Съдийската колегия за оптимизиране щатната численост на съдилищата. Отлагането бе предложено от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който се аргументира с писмо от председателя на Военно-апелативния съд и предстоящо представяне на становища от началника на отбраната на Република България, председателя на комисията по отбрана към Народното събрание и министъра на отбраната относно ролята и значението на военните съдилища и тяхната численост.

Съдийската колегия бе предложила разкриване да се разкрие по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, Районен съд – Перник и Районен съд – Нова Загора след закриване на съответен брой свободни щатни длъжности „съдия“ във Военно-апелативния съд, Военен съд – София и Районен съд – Сливница.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд