Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Прокуратурата на Република България за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда на територията на НСлС. В четиринадесет дневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства ВСС следва да бъде уведомен за точния размер на усвоените средства.

Съществуващото съоръжение е монтирано при строителството на сградата и е физически и морално остаряло, не отговаря на изискванията за безопасност и е спрян от експлоатация.

Увеличен бе бюджета на Окръжен съд – Шумен със 109 695 лв., съгласно изготвена индикативна количествено-стойностна сметка, с цел осигуряване на средства за демонтаж, доставка и монтаж на охладителна инсталация.

Извършени бяха корекции по бюджетите на Висшия съдебен съвет и Софийски районен съд с цел осигуряване на средства за закупуване на фотоапарат за нуждите на пресслужбата на съда; на Районен съд – Девня за закупуване на шредер; на Районен съд – Павликени за закупуване на мебели за съдебно-изпълнителна служба.

Коригирани бяха бюджетите на ВСС и Районен съд – Несебър, Окръжен съд – Разград, Административен съд – Пловдив, Районен съд – Монтана, Районен съд – Търговище, Окръжен съд – Добрич, Районен съд – Видин, Окръжен съд – Плевен, Районен съд - Ямбол за закупуване на скенери, копирни машини, сървъри, компютърни конфигурации, UPS за сървър и сървърна операционна система, НАС сторидж системи, софтуери; климатици за сървърно и работни помещения.

Дадено бе съгласие за увеличение по бюджета на Районен съд – Средец за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат за периода от 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г., включително.

Увеличен бе бюджета на Районен съд – Елин Пелин за авариен ремонт на тоалетни възли.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд