Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г.

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г.

Общият размер на годишната задача за 2019 г. е в размер на 17 321 279 лв. Включени са нови разходи за изпълнение на аксесорни договори /упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол/, както и разходи за такси към експлоатационни дружества и други, необходими за изпълнение на обектите от инвестиционната програма. Включените разходи са за сметка на заложените средства в „Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд