Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише договори във връзка с предоставяне на имоти за нуждите на органи на съдебната власт в градовете Средец, Плевен и Червен бряг

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – частна общинска собственост за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Средец.

Представляващият ВСС бе упълномощен да поднови договори за безвъзмездно управление на общински сгради за нуждите на Районна прокуратура – Плевен и Районен съд – Червен бряг, за срок от 10 години.

С решение на Пленума, представляващият ВСС бе упълномощен да отправи искане до „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Пленума на ВСС за жилищни нужди на Върховен  административен съд, представляващ три апартаменти на територията на гр. София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд