Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участието на членове на ВСС и съдебни служители

13 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители, които ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.

Доклади са представени, както следва:

  •  от членовете на ВСС Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова във връзка с участие в обучение на тема Независимост о отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на правото, проведен в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция, Италия;
  • От Калина Чапкънова – член на ВСС във връзка с участие в среща по проект на ЕМСС 2018/2019 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, проведена на 8 и 9 април 2019 г.;
  • От Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС във връзка с участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси, проведено на 10 май 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия;
  • От Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС във връзка с участие в конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“ организирано от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, проведена в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд