Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2019 г.

Манифест на ЕМСС от Братислава

Работен план на ЕМСС 2019-2020 г.

Доклад от Вероника Имова и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет от участието им в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд