Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Процесът по оптимизиране структурата на районните прокуратури продължава с окрупняване на 28 районни прокуратури от 01.01.2020 г.

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да закрие от 01.01.2020 г. 28 районни прокуратури, като на тяхно място да бъдат разкрити териториални отделения към районните прокуратури със седалище в окръжните градове, както и да бъдат определени съдебните им райони. След проведен дебат и гласуване, от първоначалното предложение за оптимизиране на районните прокуратури отпадна окрупняването на районните прокуратури в градовете Лом и Берковица към Районна прокуратура Монтана, заради лошото материално-битово състояние на съдебната сграда.

Прокурорската колегия гласува да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Несебър, Поморие, Средец, Царево, Малко Търново, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Радомир, Елена, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг, Провадия, Девня, Бяла, Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево и Елхово.

Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ е необходимо предварително съгласуване на тези решения с министъра на правосъдието.

Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да определи съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, считано от приетата първоначална дата и да разкрие териториални отделения към тях, както следва:

         1. Районна прокуратура Бургас с териториални отделения в градовете Несебър, Поморие, Средец, Царево, Малко Търново в рамките на съдебен окръг гр. Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Бургас, Камено, Созопол, Поморие, Малко Търново, Несебър, Царево, Приморско, Средец.

         2. Районна прокуратура Сливен с териториални отделения в градовете Котел и Нова Загора, в рамките на съдебен окръг гр. Сливен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Сливен, Котел, Нова Загора.

         3. Районна прокуратура Шумен с териториални отделения в градовете Велико Преслав и Нови пазар, в рамките на съдебен окръг гр. Шумен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Шумен, Венец, Хитрино, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица, Смядово.

         4. Районна прокуратура Разград с териториални отделения в градовете Исперих и Кубрат, в рамките на съдебен окръг гр. Разград, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил.

         5. Районна прокуратура Търговище с териториални отделения в градовете Омуртаг и Попово, в рамките на съдебен окръг гр. Търговище, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Търговище, Попово, Опака, Омуртаг, Антоново.

         6. Районна прокуратура Перник с териториално отделение в гр. Радомир, в рамките на съдебен окръг гр. Перник, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен, Ковачевци.

         7. Районна прокуратура Велико Търново с териториално отделение в гр. Елена, в рамките на съдебен окръг Велико Търново, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Елена, Златарица.

         8. Районна прокуратура Плевен с териториални отделения в градовете Кнежа, Левски, Никопол и Червен бряг, в рамките на съдебния  район  гр. Плевен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Пордим, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Белене, Червен бряг.

         9. Районна прокуратура Варна с териториални отделения в градовете Провадия и Девня , в рамките на съдебен окръг гр. Варна, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долни чифлик, Провадия, Дългопол, Ветрино, Девня, Суворово, Вълчи дол.

         10. Районна прокуратура Русе с териториално отделение в гр. Бяла, в рамките на съдебен окръг гр. Русе, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две Могили, Ценово.

         11. Районна прокуратура Силистра с териториални отделения в градовете Дулово и Тутракан, в рамките на съдебен окръг гр. Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Тутракан, Главиница.

         12. Районна прокуратура Пловдив с териториално отделение в гр. Първомай, в рамките на съдебен окръг гр. Пловдив, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Пловдив, Родопи, Кричим, Стамболийски, Перущица, Куклен, Марица, Хисаря, Раковски, Калояново, Съединение, Брезово, Първомай.

         13. Районна прокуратура Стара Загора с териториални отделения в градовете Гълъбово и Раднево, в рамките на съдебен окръг гр. Стара Загора, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Стара Загора, Опан, Раднево, Гълъбово.

         14. Районна прокуратура Ямбол с териториално отделение в гр. Елхово, в рамките на съдебен окръг гр. Ямбол, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Тунджа, Стралджа, Тополовград, Елхово и Болярово.

Предложението за окрупняването на районните прокуратури е съобразено със изразените становища от административните ръководители на районните и окръжните прокуратури, за които предстои процес по оптимизация, както и със становищата на апелативните прокурори от съответните апелативни райони. При изготвяне на предложението са съобразени валидните за всички районни прокуратури критерии – трайно много ниска или извънредно висока натовареност, ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“ (включващ всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда и др.), и спецификите за всеки апелативен район – население на районите на действие на всяка прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др., кадрова обезпеченост, неколкократно проведени процедури и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители и на прокурори, поради липса на кандидати. По предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен към Районна прокуратура – Плевен ще бъде окрупнена и Районна прокуратура – Червен бряг.

Първият етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури започна с решението на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., с което бяха закрити 11 районни прокуратури и съответно разкрити 11 териториални отделения към районните прокуратури в градовете Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол, считано от 01.01.2019 г.

С решение по протокол № 18/26.04.2017 г. Прокурорската колегия прие унифициран план за оптимизиране на районните прокуратури по чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ, който предвижда всички районни прокуратури в една окръжна зона да се обединят в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкрият териториални отделения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд