Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново за и.ф. административен ръководител

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Христо Николов Христов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново, считано от 26.06.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Христов е определен за изпълняващ функциите административен ръководител по предложение от главния прокурор. Посочено е, че Христо Христов има над 19 години юридически стаж, притежава много добра правна подготовка, професионален и организационен опит, доказал е професионализъм при изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

Считано от същата дата настоящият административен ръководител Емил Иванов Денев е преназначен на заемана от него длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Велико Търново, преди назначаването му за окръжен прокурор. Вторият мандат на прокурор Денев изтича на 25.06.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд