Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи двама заместник-районни прокурори на Районна прокуратура – Варна

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи двама прокурори от Районна прокуратура – Варна за  заместник-районни прокурори, както следва:

         - Ивелина Недкова Паскова - прокурор в Районна прокуратура – Варна,  считано от датата на встъпване в длъжност и

         - Владислава Христова Панайотова,  считано от датата на вземане на решението.

Предложенията за назначаване на заместник-районните прокурори са направени от Красимир Конов – и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура – Варна. В предложението му е посочено, че от 01.08.2018 г.  административната дейност в районната прокуратура се осъществява от и.ф. административен ръководител и един заместник районен прокурор, въпреки че по щат са утвърдени три щатни бройки за длъжността заместник на административния ръководител. Обърнато е внимание, че администрирането на дейностите в Районна прокуратура – Варна е изключително затруднено при отсъствие на и.ф. административния прокурор в случаите, когато се налага отсъствие и на заместник-административния ръководител

С решение от днес, досегашния заместник-районен прокурор Георги Иванов Банков бе освободен от заеманата длъжност, считано от датата на вземане на решението, поради класирането му конкурса за повишаване и заемане на 14 свободни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд