Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира трима прокурори и един следователи и повиши на място в по-горен ранг четирима прокурори

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Яница Николова Колева -  прокурор в Районна прокуратура – Сливен, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Илиян Георгиев Точев и Димитър Цветанов Хаджийски – прокурори в Софийска градска прокуратура, Боянка Любенова Младенова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Мария Делкова Махмудова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решение, Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Божидара Евгениева Ганева-Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Стойко Иванов Иванов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово, Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Мария Георгиева Шапкова – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд