Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурите на двама прокурори за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна и на Елка Ваклинова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST),  за вакантни позиции JUST-В-2.

Документите на кандидатите ще бъдат предоставени на Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред. 

Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК е обявила на 17.05.2019 г. вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 21.06.2019 г. Съгласно функционалната характеристика, избраният кандидат ще подпомага координирането, дефинирането и прилагането на политиките на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и наказателни процесуални права и др.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд