Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира щатна длъжност за съдебен служител в Районна прокуратура – Асеновград

19 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щатна бройка за длъжност „чистач-призовкар“ в 1 щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Асеновград. Трансформирането се налага заради високата натовареност на съдебните деловодители и данните за натовареността на магистратите в Районна прокуратура – Асеновград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд