Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложение за поощряване на магистрати от Районен съд – Стара Загора

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора, за поощряване на Генчо Колев Атанасов и Златко Димитров Мазников – съдии в Районен съд – Стара Загора, с парична награда в размер на 1000 лв.

Колегията счете, че не са налице основания за поощряването им, тъй като двамата не отговарят на изискването, да имат най-ниска отменяемост на съдебните актове за съответния орган на съдебната власт.

Предложение да бъдат отличени двамата магистрати е направеното от Милена Колева - административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд