Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни решение за обявяване на конкурс за съдии в окръжните съдилища

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни решението си по протокол № 18/11.06.2019 г., т. 7.6. в частта относно броя на свободните длъжности, определени за заемане чрез конкурс за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, като се променят от 11 на 12 длъжности, и се добавя 1 длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд