Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще преразгледа свое решение за обявени на конкурс длъжности „съдия“ в Окръжен съд - Благоевград

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие да преразгледа свое решение по протокол № 18 от 11.06.2019 г. за разпределение на свободните длъжности „съдия“ в окръжните съдилища за заемане в конкурсни процедури, по отношение на 2 длъжности „съдия“ в гражданската колегия на Окръжен съд – Благоевград.

Съдийската колегия се запозна с Доклад за извършена на 22.03.2019 г. проверка в Окръжен съд – Благоевград, по повод друго писмо на съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград. Докладът е изготвен във връзка с решение на СК по протокол № 8/05.03.2019 г., т. 4 за упражняване на правомощията от председателя на Апелативен съд – София, по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд