Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието

25 юни 2019 година

Тридесет и двама кандидати за младши съдии по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 4/30.01.2018 г. и протокол № 5/01.01.2017 г. конкурси, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието се назначиха, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт в окръжните съдилища, считано от 01.07.2019 г.

 • Христо Георгиев Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Иван Стойнов Иванов на длъжност „младши съдия“  в Окръжен съд – Варна;
 • Диана Иванова Асеникова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Константина Миткова Христова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Адриана Дичева Атанасова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд,
 • Светослав Николаев Узунов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив,
 • Калин Кирилов Василев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил;
 • Роси Петрова Михайлова  на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд,
 • Светлозар Димитров Димитров на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Десислава Йорданова Йорданова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд,
 • Симона Иванова Углярова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Иван Георгиев Киримов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Мария Илчева Илиева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Лилия Методиева Ненова на длъжност „Младши съдия“ в Окръжен съд – велико Търново,
 • Боряна Красимирова Иванова-Гащарова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – София;
 • Николай Светлинов Василев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – София;
 • Зорница Николова Тухчиева-Вангелова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив,
 • Боряна Огнянова Христова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора;
 • Ели Асенова Каменова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик;
 • Красен Пламенов Вълев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Росица Илиева Василева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик;
 • Филип Стоянов Радинов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна
 • Александър Костадинов Трионджиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Благоевград;
 • Огнян Кирилов Маладжиков на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Силистра;
 • Светослав Иванов Иванов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново;
 • Насуф Исмал Насуф на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Магдалена Бориславова Младенова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца;
 • Милуш Руменов Цветанов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
 • Мария Димчева Иванова-Георгиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
 • Юлиана Иванова Толева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Сливен;
 • Георги Кирилов Пашалиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Добрич;
 • Соня Ангелова Стефанова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Шумен.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд