Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри членовете на НСММСНДРБ като контактни точки в Европейската съдебна мрежа

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на ВСС одобри членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, избрани с решение на СК на ВСС по протокол № 11 от 26.03.2019 г., т. 5 за контактни точки в Европейската съдебна мрежа.

Решението е прието във връзка с предложение на Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. Членовете на мрежата придобиват статут на контактни точки по чл. 4, т. 1-3 от Решение на Съвета 976/ПВР от 16.12.2008 г. относно Европейската съдебна мрежа, както и безпроблемното функциониране на Мрежата и безпрепятственото получаване и своевременното обработване на запитвания от чужбина. Решението е мотивирано с увеличилата се натовареност и нарасналият брой запитвания за оказване на международно правно сътрудничество по наказателни дела от страната и чужбина. От апелативен район Велико Търново и апелативен район – Пловдив не са избрани членове на Мрежата, поради които функциите на контактни точки в областта на международното сътрудничество по наказателни дела за тези райони следва да бъдат поети от останалите членове.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд