Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС внесе за разглеждане от Пленума предложение за оптимизиране на щатната численост на съдилищата

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет внася приетото с нейно решение по т. 16 от протокол № 17/28.05.2019 г. предложение за оптимизиране на щатната численост на съдилищата, за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 27.06.2019 г.

С предложението се предлага на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт, Пленумът да съкрати, считано от датата на вземане на решението:

         -1 свободна длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд, която да се разкрие в Районен съд – Ботевград,

         - 1 свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София, която да се разкрие в Районен съд – Перник,

         - 1 свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Сливница, която да се разкрие в Районен съд – Нова Загора.

Предложението е разгледано в заседание на Пленума на ВСС на 13.06.2019 г., като е отложено за събиране на становища от Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд