Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати откритата с решение на СК процедура за преназначаване на съдия от Окръжен съд – Шумен в СГС

25 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 29, процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Окръжен съд – Шумен, в Софийски градски съд, Гражданско отделение, поради оттегляне на заявеното желание от Йордан Василев Димов, съдия в Окръжен съд – Шумен.

Разглеждането на точката е отложено с решение на Съдийската колегия по протокол № 2 от 22.01.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд