Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Ученици от Хуманитарната гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Пловдив участваха в правно състезание в заключителния етап на Образователната програма на Висшия съдебен съвет

2 юли 2019 година

Десетокласници от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха в дебат състезание по четири правни теми по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и  гражданско доверие. Отворени съдилища  и прокуратури“. Заключителната проява за учебната 2018/2019 г. се проведе в края на миналата седмици и бе организирана от Окръжна прокуратура-Пловдив и Окръжен съд-Пловдив. В състезанието участваха отбори от 10 клас, които дебатираха по следните теми: „Трафик на хора! Бъдете внимателни“, „Кой ни дебни в социалните мрежи. Законът – стъпка по стъпка срещу киберпрестъпниците“, „Проявите на хулиганство – последици за непълнолетните“ и „Цигара марихуана – за и против. Защо не трябва да пада законовата забрана за държане на еднократна доза наркотични вещества“.  На проявата присъстваха и повече от 100 десетокласници от училището.  Участниците изразиха своето становище по темите, като отборът на 10в клас се бе подготвил и с представянето на различни гледни точки  от ученик, родител, учител, магистрат и медицинско лице по темата „За и против цигарата с марихуана“. По време на дебата учениците поставяха въпроси на своите връстници, които представяха свои позиции. Журито бе в състав от прокурори и съдии, изнасяли лекции през годината по Образователната програма на ВСС. В него се включиха Галина Андреева-Минчева, заместник окръжен прокурор на гр. Пловдив, прокурорите от Окръжна прокуратура-Пловдив – Данаила Станкова и Мария Тодорова и съдиите – Весела Евстатиева, Катя Боева, Иван Бекяров и Десислава Кацарова. Те определиха за първенец отбора на 10 "в" клас. Всички десетокласници получиха Удостоверение за участие в програмата и Конституция на Република България.

Окръжна прокуратура-Пловдив подари Ваучери за книги на 20-те десетокласници, които участваха в четирите отбора на състезанието по Образователната програма.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд