Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Ганчо Манев Драганов за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тервел

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4,  изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31 от 23.10.2018 г., т. 15, определи Ганчо Манев Драганов – административен ръководител – председател на Районен съд – Тервел, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тервел, считано от 08.07. 2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия му мандат на 07.07.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд