Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Атанас Атанасов Додов от заеманата длъжност „съдия“ в СРС

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Атанас Атанасов Додов от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 05.07.2019 г. „

Решението е във връзка с подадено от Атанас Додов на 05.04.2019 г. предизвестие за подаване на оставка като съдия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд