Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Стефан Гроздев – член на ВСС за участие в Годишната среща на НСМГТД

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Стефан Гроздев – член на ВСС, като свой представител в Годишната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. Тя ще се проведе на 12.07.2019 г. в сградата на Висшия съдебен съвет.

Съгласно правилата за дейността на НСМГТД членовете ѝ провеждат ежегодно среща, на която се представя доклад за предходната календарна година и се поставят актуалните проблеми във връзка с дейността и организацията на мрежата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд