Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди искане за прекратяване на командироването на магистрати от Районен съд – Бургас

2 юли 2019 година

Съдийската колегия обсъди предоставената от Районен съд – Бургас информация за кадрови дефицит и повишената натовареност. Колегията прие, че към настоящия момент проблемът е преодолян, тъй като е изтекъл срокът на командироване на двама съдии от Районен съд – Бургас в Окръжен съд – Бургас, и е командирован съдия от Районен съд - Малко Търново.

Предвид това Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че към момента не са налице основания за уважаване на предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за провеждане на процедура по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за Районен съд – Бургас. Колегията остави без уважение и искането на председателя за кадрово обезпечаване на Районен съд – Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд