Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи избор на председател на Административен съд – Пазарджик и на Районен съд – Ботевград

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи събеседването с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Административен съд – Пазарджик и на Районен съд – Ботевград да се проведе на 30.07.2019 г.

За участие в процедурата за избор на председател на Административен съд – Пазарджик, е допусната Мариана Димитрова Шотева – административен ръководител на съда.

В изслушването за председател на Районен съд – Ботевград, е допуснат до участие Недко Цолов Петров – следовател в Националната следствена служба.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд