Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие оставката на Мария Митева Лалова като член на КАК

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие молба от Мария Митева Лалова – член на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, с която е подадена оставката ѝ като член на КАК – СК.

Тя е свързана с влязло в сила Решение № 9001/13.06.2019 г. на Върховния административен съд по административно дело № 13965/018 г. Мария Лалова иска, ако Съдийката колегия счете, че тя притежава качеството на участник в конкурса за повишаване във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, обявен с решение по т. 13.1. от протокол № 49/05.12.2017 г., да приеме оставката ѝ като член на КАК.

Магистратът изпълнявани функциите на член на КАК – СК от 11.10.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд