Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 15 младши съдии на длъжност „съдия“ в районни съдилища

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 15 младши съдии в окръжните съдилища по конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 5 от 28.01.2016 г., на длъжност „съдия“ в районен съд, след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, считано от 05.07.2019 г. се назначават:

 1. Боряна Димчева Воденичарова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 2. Христина Бориславова Николова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 3. Пламен Генчев Генев – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 4. Боряна Венциславова Петрова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 5. Андрей Красимиров Георгиев – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 6. Светлана Тодорова Атанасова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 7. Анета Илчева Илчева – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд;
 8. Страхил Николов Гошев – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница;
 9. Иван Георгиев Бекяров – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив;
 10. Катя Рудева Боева – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив;
 11. Ирена Славова Аврамова – младши съдия в Окръжен съд – Хасково, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Харманли;
 12. Сияна Стойчева Димитрова – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър;
 13. Красимир Викторов Сотиров – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Карнобат;
 14. Орлин Руменов Чаракчиев – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна;
 15. Антония Светлинова Младенова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна.

С решението на Колегията се продължава срокът на назначението с 6 месеца на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд, на Александрина Пламенова Дончева – младши съдия в Софийски градски съд, и на Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, считано от 05.07.2019 г.

На младшите съдии е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд