Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Ученици от Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Пловдив и прокурори от Районна прокуратура-Пловдив участваха в дискусия по Образователната програма на Висшия съдебен съвет

3 юли 2019 година

Ученици от Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Пловдив и прокурори от Районна прокуратура-Пловдив участваха в правна дискусия по Образователната програма на Висшия съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Заключителната проява за учебната 2018/2019 г. се проведе в края на миналата седмица в Заседателната зала на Прокуратурата в гр. Пловдив. В нея участваха 60 ученици от 8 до 11 клас от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратите – Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив, Румяна Зайкова-Калеева, заместник районен прокурор, както и прокурорите Бригита Байрякова, Цонка Кичева, Бойка Лулчева, Стоян Павлов, Божидар Елкин, Васил Янев и Здравко Алендаров. Магистратите дискутираха с учениците  за ролята на прокуратурата в съдебната власт, за правата на пострадалите от престъпления и по други правни теми. Всички ученици получиха Удостоверение за участие в Образователната програма, Конституция на Република България и други награди.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд