Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи служител „връзки с обществеността“ в Административен съд – Видин

9 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати една щатна бройка за длъжност „връзки с обществеността“ по щата на Окръжен съд – Видин, и разкри такава по щата на Административен съд – Видин, считано от датата на вземане на решението.

Трансформацията се прави с цел подобряване на информационното осигуряване на работата на съдилищата в съдебния район, големия обществен интерес към работата на Административен съд – Видин, и регистрираният 17% ръст на делата му, за разлика от Окръжен съд – Видин, където се наблюдава спад. На служителя, заемащ длъжността „връзки с обществеността“, ще бъдат възложени функции по информиране на обществеността за дейността на окръжния и районния съд в съдебния окръг.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд