Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще продължи на 16 юли 2019 г. процедурата за избор на председател на Районен съд – Асеновград

9 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет насрочи за 16 юли 2019 г. да продължи изслушването на Иван Георгиев Шейтанов – кандидат за втори мандат председател на Районен съд – Асеновград.

Колегията прие днес протокол от Общото събрание на съдиите при Районен съд – Асеновград, и Районен съд – Първомай, проведено на 04.07.2019 г. В него са участвали шестима магистрати. Отсъствали са съдия, ползващ платен годишен отпуск, магистрат - командирован във Административен съд – София-град, съдия заявил че няма да участва във форума, както и изпълняващият функциите председател на РС – Първомай, поради участие в съдебно заседание. Протоколът от Общото събрание показва, че участниците в него са изразили подкрепа към кандидатурата на Иван Георгиев Шейтанов – кандидат за втори мандат председател на Районен съд – Асеновград.

На свое заседание на 02.07.2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград, за да предостави възможност за провеждане на редовно Общо събрание на съдиите, което да изрази становище по кандидатурата на допуснатия за участие в процедурата кандидат Иван Шейтанов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд